Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương
Ban thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương12/08/2020 16:37
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan
Ban thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan27/07/2020 16:14
Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII
Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII 20/07/2020 14:52
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương
Ban thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương15/07/2020 15:32
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới
Ban thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới07/07/2020 11:09
Ban Bí thư điều động Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Ban thư điều động Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó thư Tỉnh ủy Đồng Nai06/07/2020 20:09
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tân Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
Ban thư Trung ương Đảng chuẩn y tân Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy06/07/2020 09:12
Phó Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại
Phó Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Cường giữ chức thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại25/06/2020 14:26
Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới
Ban thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới18/06/2020 10:43
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới
Ban thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới08/06/2020 11:17

Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương

Ngày 12/8, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.