Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng
Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban thư Trung ương Đảng09/04/2021 21:22
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự Quân đội, Công an
Ban thư Trung ương Đảng chuẩn y, chỉ định nhân sự Quân đội, Công an24/08/2020 10:03
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự CAND
Ban thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự CAND17/08/2020 08:56
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương
Ban thư chuẩn y nhân sự UBKT Đảng ủy Công an Trung ương12/08/2020 16:37
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan
Ban thư Trung ương Đảng chỉ định, chuẩn y nhân sự 4 cơ quan27/07/2020 16:14
Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII
Bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII 20/07/2020 14:52
Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương
Ban thư chuẩn y nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương15/07/2020 15:32
Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới
Ban thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới07/07/2020 11:09
Ban Bí thư điều động Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai
Ban thư điều động Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giữ chức Phó thư Tỉnh ủy Đồng Nai06/07/2020 20:09
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tân Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
Ban thư Trung ương Đảng chuẩn y tân Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy06/07/2020 09:12

Bộ Chính trị phân công 4 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng 9/4/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận về một số tình hình và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác quý I/2021 và một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới.