Tạm dừng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Đặc khu Bắc Vân Phong
Tạm dừng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Đặc khu Bắc Vân Phong24/06/2020 19:53
Lùi thời gian thông qua Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc
Lùi thời gian thông qua Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc09/06/2018 10:27
Luật đặc khu kinh tế sẽ tạo ra “sân chơi mới” với thể chế vượt trội
Luật đặc khu kinh tế sẽ tạo ra “sân chơi mới” với thể chế vượt trội18/05/2018 16:36
Chưa thành đặc khu, rừng đã “nát”
Chưa thành đặc khu, rừng đã “nát”!26/04/2018 12:02
Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu
Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu07/04/2018 17:41

Tạm dừng Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Đặc khu Bắc Vân Phong

(BVPL) – Xét đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý tạm dừng Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đặc khu Bắc Vân Phong.