Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội16/04/2021 17:38
Ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội
Ông Bùi Văn Cường được bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội 07/04/2021 11:14
Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk
Đồng chí Bùi Văn Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk15/10/2020 17:12
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vào khu cách ly động viên lực lượng phòng chống dịch
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk vào khu cách ly động viên lực lượng phòng chống dịch 08/08/2020 10:33
3 tỉnh triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng
3 tỉnh triển khai các quyết định nhân sự của Ban Bí thư Trung ương Đảng02/12/2019 09:59
Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang
Ông Đặng Quốc Khánh giữ chức vụ Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang22/10/2019 15:02
Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
Bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương16/09/2019 19:45
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 5 cơ quan
Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự 5 cơ quan22/07/2019 17:25
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk
Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk 19/07/2019 17:44
Ông Ngọ Duy Hiểu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam
Ông Ngọ Duy Hiểu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam15/11/2018 14:52

Nghị quyết miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội