Nhân sự mới Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường
Nhân sự mới Bộ pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường21/03/2020 20:47
Đoàn Đại biểu Bộ Tư pháp Nhật Bản thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh
Đoàn Đại biểu Bộ pháp Nhật Bản thăm và làm việc tại TP Hồ Chí Minh26/09/2019 23:27

Nhân sự mới Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa triển khai công bố và trao quyết định bổ nhiệm một số nhân sự, lãnh đạo mới.