Khẩn trương xây dựng hướng dẫn sử dụng vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Abdala
Khẩn trương xây dựng hướng dẫn sử dụng vaccine COVID-19 Hayat-Vax, Abdala
25/09/2021 19:17
Chính phủ đồng ý mua vắc xin Abdala do Cuba sản xuất
Chính phủ đồng ý mua vắc xin Abdala do Cuba sản xuất
20/09/2021 20:24
Truyền thông Pháp, Ấn Độ “chấm” vắc xin COVID-19 của Cuba
Truyền thông Pháp, Ấn Độ “chấm” vắc xin COVID-19 của Cuba
23/06/2021 07:37