Tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ lại “tịt” trong lần phóng thử nghiệm thứ hai
Tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ lại “tịt” trong lần phóng thử nghiệm thứ hai
31/07/2021 15:27
Tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ “tịt ngòi” trong vụ bắn thử đầu tiên
Tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ “tịt ngòi” trong vụ bắn thử đầu tiên
07/04/2021 13:40