Công bố 18 sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng
Công bố 18 sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng28/12/2020 22:00

Công bố 18 sản phẩm OCOP thành phố Đà Nẵng

(BVPL) - Ngày 29/12, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố và trao gIấy chứng nhận cho 18 sản phẩm của 18 cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố được đánh giá và phân hạng sản phẩm đặc trưng OCOP (Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”).