Xét xử 2 cựu Tổng Giám đốc BHXH và đồng phạm gây thất thoát 1 700 tỉ đồng
Xét xử 2 cựu Tổng Giám đốc BHXH và đồng phạm gây thất thoát 1.700 tỉ đồng 17/09/2019 23:25
Giật mình lý do BHXH Việt Nam “dễ dàng” cho ALCII vay hàng nghìn tỉ đồng
Giật mình lý do BHXH Việt Nam “dễ dàng” cho ALCII vay hàng nghìn tỉ đồng 07/06/2019 21:09
Truy tố hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng phạm gây thất thoát 1 700 tỉ đồng
Truy tố hai cựu Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và đồng phạm gây thất thoát 1.700 tỉ đồng 07/06/2019 15:24

Xét xử 2 cựu Tổng Giám đốc BHXH và đồng phạm gây thất thoát 1.700 tỉ đồng

(BVPL)- VKSND tối cao nhận định: Bị can Lê Bạch Hồng (nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam), gây thiệt hại cho nhà nước 434 tỉ đồng. Bị can Nguyễn Huy Ban (nguyên Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) gây thiệt hại cho nhà nước 1.263 tỉ đồng.