Đà Nẵng thông tin về 16 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn
Đà Nẵng thông tin về 16 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn 09/08/2020 20:13

Đà Nẵng thông tin về 16 trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn

(BVPL) - Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cung cấp thông tin về kết quả điều tra, giám sát, xử lý đối với 7 trường hợp bệnh nhân còn lại mắc COVID-19 tại thành phố Đà Nẵng được công bố ngày 7/8/2020 (tiếp theo Bản tin số 31), 9/15 trường hợp bệnh nhân được công bố vào ngày 8/8/2020.