Phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng Đề nghị ngưng xử 5 ngày để bổ sung chứng cứ
Phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng: Đề nghị ngưng xử 5 ngày để bổ sung chứng cứ
11/11/2022 19:50
Phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng Hoàn thành phần xét hỏi 74 bị cáo
Phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng: Hoàn thành phần xét hỏi 74 bị cáo
11/11/2022 17:55