Thị trưởng Seoul Park Won-Soon viết gì trong bức thư tuyệt mệnh
Thị trưởng Seoul Park Won-Soon viết gì trong bức thư tuyệt mệnh?10/07/2020 15:58

Thị trưởng Seoul Park Won-Soon viết gì trong bức thư tuyệt mệnh?

(BVPL) – Trước khi ra khỏi nhà và tự sát, Thị trưởng Seoul Park Won-Soon đã để lại bức thư tuyệt mệnh trên bàn làm việc ở nhà. Bức thư đã được công bố theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân, theo truyền thông Hàn Quốc.