Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tân Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy
Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tân Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy06/07/2020 09:12
Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới
Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới14/09/2019 14:22
Công bố quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao
Công bố quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao26/07/2019 15:51
Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang
Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang18/10/2018 15:30

Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y tân Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 3/7, Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.