Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới
Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới14/09/2019 14:22
Công bố quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao
Công bố quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao26/07/2019 15:51
Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang
Kỷ luật Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang18/10/2018 15:30

Ra mắt Ban lãnh đạo Trung ương Hội Luật gia Việt Nam khóa mới

Chiều 13/9, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ 13 đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia khóa XIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) với 114 đại biểu.