Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân
Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân04/03/2021 14:15
Siết chặt quản lí nội dung ấn phẩm quảng bá du lịch
Siết chặt quản lí nội dung ấn phẩm quảng bá du lịch25/10/2019 15:21
Tạp chí Kiểm sát kỷ niệm 58 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên
Tạp chí Kiểm sát kỷ niệm 58 năm ngày xuất bản ấn phẩm đầu tiên22/02/2019 18:37
Ra mắt ấn phẩm What on Dalat
Ra mắt ấn phẩm What'on Dalat17/06/2016 02:24
Kỷ niệm 55 năm ngày Tạp chí Kiểm sát xuất bản ấn phẩm đầu tiên
Kỷ niệm 55 năm ngày Tạp chí Kiểm sát xuất bản ấn phẩm đầu tiên26/02/2016 23:18
Tránh để xảy ra sai sót về chủ quyền ở các ấn phẩm
Tránh để xảy ra sai sót về chủ quyền ở các ấn phẩm27/03/2013 15:29

Thêm 4 tờ báo chính thức trở thành ấn phẩm của Báo Công an nhân dân

(BVPL) - 4 tờ báo: Báo Công an thành phố Hồ Chí Minh; báo An ninh Thủ đô; báo An ninh Hải Phòng và báo Công an thành phố Đà Nẵng chính thức trở thành ấn phẩm chuyên đề của Báo Công an nhân dân do Tổng biên tập Báo Công an nhân dân - Đại tá, nhà văn Phạm Khải làm Tổng biên tập từ ngày 1/3/2021.