Thông qua Luật Thanh niên sửa đổi và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
Thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa ániconvideo
17/06/2020 22:35
Biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật Thanh niên sửa đổi
Biểu quyết thông qua Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, Luật Thanh niên (sửa đổi).16/06/2020 17:36
Tán thành việc mở rộng phạm vi hoạt động của Hòa giải viên
Tán thành việc mở rộng phạm vi hoạt động của Hòa giải viên10/01/2020 21:00
Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án Thiếu quy định bảo vệ quyền trẻ em
Dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Thiếu quy định bảo vệ quyền trẻ em26/11/2019 19:08
Đề xuất cơ chế mới về hòa giải, đối thoại tại Tòa án là phù hợp
Đề xuất cơ chế mới về hòa giải, đối thoại tại Tòa án là phù hợp 08/10/2019 18:32
Hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ để việc thực hiện thí điểm được thống nhất
Hướng dẫn bổ sung về nghiệp vụ để việc thực hiện thí điểm được thống nhất04/04/2019 14:54
Mượn xế hộp rong chơi, tông cả cảnh sát giao thông để trốn chạy
Mượn "xế hộp" rong chơi, tông cả cảnh sát giao thông để trốn chạy23/06/2012 15:34

Thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, sáng 16/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thanh niên (sửa đổi) và Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Nguồn: Vnews