TP HCM đề xuất bổ sung biên chế hành chính năm 2021 là 10 735 công chức
TP HCM đề xuất bổ sung biên chế hành chính năm 2021 là 10.735 công chức12/01/2021 12:37
Cân nhắc đề xuất tăng biên chế của Kiểm toán Nhà nước
Cân nhắc đề xuất tăng biên chế của Kiểm toán Nhà nước17/12/2019 22:00

TP HCM đề xuất bổ sung biên chế hành chính năm 2021 là 10.735 công chức

(BVPL) – Để đáp ứng thực tiễn khối lượng công việc triển khai thực hiện tốt đề án Chính quyền đô thị, TP Thủ Đức, phục vụ nhân dân, ổn định trật tự an toàn xã hội, tăng tỷ lệ nộp ngân sách cho Trung ương và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, UBND TP HCM đề xuất Chính phủ, Bộ Nội vụ ghi nhận, giao bổ sung số lượng biên chế hành chính năm 2021 cho TP HCM là 10.735 công chức.