Thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân
Thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân06/08/2019 21:07

Thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành Kiểm sát nhân dân

(BVPL) - Theo VKSND tối cao (Vụ 16), việc xét, đề nghị công nhận sáng kiến phải chặt chẽ, khách quan, dân chủ, công bằng và đúng thực chất. Đồng thời, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho người có sáng kiến yêu cầu được công nhận sáng kiến nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng kiến trong ngành KSND.