Huyện Thạch Hà được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới
Huyện Thạch Hà được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới06/08/2020 14:05
Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới
Huyện Vĩnh Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới17/11/2019 21:00
Công bố huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới
Công bố huyện Thọ Xuân đạt chuẩn nông thôn mới26/10/2019 13:00
Huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới
Huyện đầu tiên của Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới 12/12/2018 06:23

Huyện Thạch Hà được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

(BVPL)- Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) với nhiều nỗ lực, quyết tâm đến nay huyện Thạch Hà- tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.