VKSND tỉnh Gia Lai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu
VKSND tỉnh Gia Lai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu 08/01/2020 10:22
Ngành Kiểm sát phấn đấu đạt, vượt 11 chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Ngành Kiểm sát phấn đấu đạt, vượt 11 chỉ tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ27/12/2019 10:19
VKSND huyện Hương Sơn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác
VKSND huyện Hương Sơn đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác18/12/2019 10:09
VKSND tỉnh Quảng Bình đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác năm 2019
VKSND tỉnh Quảng Bình đạt và vượt nhiều chỉ tiêu công tác năm 2019 25/11/2019 10:10
Hà Nội cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế
Hà Nội cơ bản hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế25/09/2019 21:03
VKSND TP HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch công tác
VKSND TP HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch công tác12/09/2019 19:01
Công ty Trung Quốc phạt nhân viên bò trên đường vì không đạt chỉ tiêu
Công ty Trung Quốc phạt nhân viên bò trên đường vì không đạt chỉ tiêu16/01/2019 11:00
VKSND tỉnh Đắk Lắk Công tác kiểm sát đạt kết quả cao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch
VKSND tỉnh Đắk Lắk: Công tác kiểm sát đạt kết quả cao, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch15/01/2019 17:43
Vụ 5, VKSND tối cao Nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu của Quốc hội, của Ngành
Vụ 5, VKSND tối cao: Nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt yêu cầu của Quốc hội, của Ngành10/01/2019 11:20
TP Đà Nẵng Một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra
TP. Đà Nẵng: Một số chỉ tiêu quan trọng về phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra17/12/2018 21:09

VKSND tỉnh Gia Lai đạt và vượt nhiều chỉ tiêu

(BVPL) - Tại Hội nghị triển khai công tác của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai năm 2020, Viện kiểm sát hai cấp đã tiến hành thảo luận sâu, bàn và đề ra nhiều giải pháp phù hợp, cụ thể để phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác của Ngành năm 2020.