Về hưu mà hạ cánh an toàn thì còn đâu thượng tôn pháp luật
"Về hưu mà hạ cánh an toàn thì còn đâu thượng tôn pháp luật"13/07/2020 17:49
Tội phạm xâm hại trẻ em  Băng hoại đạo đức xã hội đến cùng cực
Tội phạm xâm hại trẻ em: "Băng hoại đạo đức xã hội đến cùng cực"27/05/2020 15:18

"Về hưu mà hạ cánh an toàn thì còn đâu thượng tôn pháp luật"

(BVPL)-Theo Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương, dù ở vị trí nào, lĩnh vực gì, còn đương chức hay đã nghỉ hưu nếu anh sai phạm cũng sẽ bị xử lý nghiêm, không thể hạ cánh an toàn. Điều đó cũng thể hiện tinh thần không có vùng cấm.