Xuất nhập khẩu đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước
Xuất nhập khẩu đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước10/04/2019 23:19
Đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
Đóng góp tích cực trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước13/06/2015 10:40

Xuất nhập khẩu đóng góp tích cực vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước

BVPL) - Năm 2018 là năm thứ 3 liên tiếp Việt Nam có xuất siêu trong hoạt động XNK và cũng là năm thặng dư cán cân thương mại của nước ta đạt mức cao nhất từ trước tới nay. Mức thặng dư kỷ lục đạt được năm 2018 là khoảng 6,8 tỷ USD, gần gấp 3 lần so với thặng dư năm 2017 (2,11 tỷ USD).