VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 1, 2 năm 2019
VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 1, 2 năm 2019 26/10/2019 09:50
Miền Bắc sẽ chịu thêm 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 3 2019
Miền Bắc sẽ chịu thêm 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 3/201901/03/2019 22:03
Tháng 1 2019 miền Bắc sẽ đón 3- 5 đợt rét đậm, rét hại
Tháng 1/2019 miền Bắc sẽ đón 3- 5 đợt rét đậm, rét hại02/01/2019 13:14
Mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ, Tết 2019
Mở đợt cao điểm bảo đảm an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp lễ, Tết 201913/12/2018 17:34
Một số vấn đề lưu ý liên quan đến thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018
Một số vấn đề lưu ý liên quan đến thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 201813/11/2018 23:15
VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 2018
VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 2 năm 201826/10/2018 15:27
Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018
Khai mạc thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 201812/10/2018 10:00
VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 2018
VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên cao cấp đợt 1 năm 201809/10/2018 18:03
Đoàn tụ liên Triều 2018 Bắt đầu đợt đoàn tụ đầu tiên
Đoàn tụ liên Triều 2018: Bắt đầu đợt đoàn tụ đầu tiên21/08/2018 13:19
Kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 1 2018
Kiểm sát việc tha tù trước thời hạn có điều kiện đợt 1/201815/08/2018 10:09

VKSND tối cao thông báo thi tuyển Kiểm sát viên đợt 1, 2 năm 2019

(BVPL) - Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên VKSND tối cao vừa ban hành Thông báo số 782/VKSTC-HĐTT gửi VKS quân sự Trung ương; các đơn vị thuộc VKSND tối cao; VKSND cấp cao 1, 2, 3; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thi tuyển Kiểm sát viên đợt 1, 2 năm 2019.