Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu
Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu07/04/2018 17:41

Nhiều đề xuất về chế độ, chính sách cho công chức làm việc tại 3 đặc khu

Dự thảo Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc đã bộ sung một điều mới quy định về cán bộ, công chức và chế độ công vụ tại đặc khu (Điều 64).