Cơ cấu tổ chức mới của Đài Truyền hình Việt Nam
Cơ cấu tổ chức mới của Đài Truyền hình Việt Nam19/03/2020 16:50
Thủ tướng bổ nhiệm thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
Thủ tướng bổ nhiệm thành viên UBQG phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm20/01/2020 23:43
Trưởng Ban Thời sự làm Phó Tổng giám đốc VTV
Trưởng Ban Thời sự làm Phó Tổng giám đốc VTV13/11/2019 15:48
Đài truyền hình Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng trận Việt Nam - UAE
Đài truyền hình Hàn Quốc mua bản quyền phát sóng trận Việt Nam - UAE12/11/2019 15:34
VTV đã có bản quyền 3 giải bóng đá lớn
VTV đã có bản quyền 3 giải bóng đá lớn02/10/2018 13:51
VTV không thể đàm phán mua bản quyền Asian Games 2018
VTV không thể đàm phán mua bản quyền Asian Games 201801/08/2018 10:33
VTV hạn định thời gian nhận đề nghị chia sẻ bản quyền World Cup
VTV hạn định thời gian nhận đề nghị chia sẻ bản quyền World Cup12/06/2018 07:26

Cơ cấu tổ chức mới của Đài Truyền hình Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 02/2018/NĐ-CP ngày 4/1/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.