Yêu cầu điều tra, xử lý các vụ phá rừng dọc QL27C Đà Lạt-Nha Trang
Yêu cầu điều tra, xử lý các vụ phá rừng dọc QL27C Đà Lạt-Nha Trang11/06/2019 21:32
Đường Nha Trang - Đà Lạt Cảnh giác với nạn cướp giật
Đường Nha Trang - Đà Lạt: Cảnh giác với nạn cướp giật17/11/2014 10:31

Yêu cầu điều tra, xử lý các vụ phá rừng dọc QL27C Đà Lạt-Nha Trang

(BVPL) – Sau khi báo chí phản ảnh, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu huyện Lạc Dương và các cơ quan chức năng tập trung lực lượng, nguồn lực điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm các vụ phá rừng lấy đất sản xuất dọc tuyến QL27C Đà Lạt-Nha Trang.