Cán bộ, công chức, viên chức ăn nhậu trong mùa dịch sẽ bị xử lý như thế nào
Cán bộ, công chức, viên chức ăn nhậu trong mùa dịch sẽ bị xử lý như thế nào?24/04/2020 23:28
Xem xét kỷ luật 4 lãnh đạo xã bị tố tổ chức ăn nhậu trong mùa dịch
Xem xét kỷ luật 4 lãnh đạo xã bị tố tổ chức ăn nhậu trong mùa dịch15/04/2020 19:31

Cán bộ, công chức, viên chức ăn nhậu trong mùa dịch sẽ bị xử lý như thế nào?

(BVPL) – Báo BVPL có bài “Xem xét kỷ luật 4 lãnh đạo xã bị tố tổ chức ăn nhậu trong mùa dịch”, tôi muốn hỏi cán bộ, công chức, viên chức tổ chức ăn nhậu trong mùa dịch sẽ bị xử lý như thế nào? (Minh Ngọc – Phú Yên).