Tại châu Á, xếp số 1 là Iran (29 thế giới). 
Đứng lần lượt tiếp theo là Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia. 
Đội tuyển Việt Nam xếp thứ 100 thế giới và thứ 17 châu Á.