VKSND tối cao kêu gọi 5 bị can đang bỏ trốn đến Cơ quan Công an hoặc VKSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa. Nếu tiếp tục bỏ trốn, VKSND tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố, xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.