Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 19/7 là 94 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng; 357 trường hợp đã được điều trị khỏi, còn 15 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.