Đến 7 giờ ngày 15/6, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam là 334; đến hôm nay, tròn 2 tháng Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.