Đến 7h ngày 11/5, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, tổng số ca mắc là 288, trong đó có 241 ca bình phục, số người bị cách ly là 25.361 người.