Bộ Y tế vừa đưa ra thông điệp những việc cần làm để phòng lây lan dịch COVID-19, đón Tết an toàn.