Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khoá XI, đồng chí được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khoá XI, nhiệm kỳ 2020 -2025.