Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XIV, đồng chí Dương Văn An được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.