(BVPL)- Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII, đồng chí Nguyễn Văn Quảng – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, từng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trước khi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng từ tháng 12/2019.