Tính đến thời điểm này Việt Nam đã có 19 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID- 19 ngoài cộng đồng, các địa phương có ca nhiễm cũng đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường.