(BVPL) - Khi phát hiện có ca mắc COVID-19, các cơ sở giáo dục cần làm theo quy trình bước xử trí đã được Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.