Hơn 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2023), quan hệ Việt Nam - Na Uy phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Về chính trị - ngoại giao, Việt Nam và Na Uy duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, phối hợp hiệu quả tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế, nhất là trong các vấn đề như: biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế đại dương, giảm các thái biển... Hợp tác trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - giáo dục, xây dựng, lao động, thể thao, du lịch... ngày càng được hai nước thúc đẩy và mở rộng.