Chuyến thăm là một dấu mốc mới trong quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng hữu nghị chung dòng sông Mekong, cùng là thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Chuyến thăm nhằm khẳng định mạnh mẽ cam kết, quyết tâm của Việt Nam trong việc tiếp tục tăng cường và phát triển quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam - Thái Lan lên tầm cao mới, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.