(BVPL) - Bệnh sốt xuất huyết thường bùng phát vào mùa mưa, khi muỗi gây bệnh có điều kiện đẻ trứng/loăng quăng tại những vùng nước đọng. Người dân nên chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sốt xuất huyết để bảo vệ cả gia đình.