(BVPL) - Điều trị F0 tại nhà là xu hướng được ngành y tế khuyến khích các tỉnh, thành phố thực hiện. Tuy vậy, nhiều F0 và người nhà F0 có những phương pháp chăm sóc, điều trị chưa đúng. Bộ Y tế vừa đưa ra những khuyến cáo về tình trạng này.