(BVPL) - Từ 0 giờ ngày 29/7, 7/8 quận, huyện của TP Đà Nẵng, trừ huyện đảo Hoàng Sa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội kéo dài 15 ngày. Sau đây là những điều cần biết trong thời gian giãn cách xã hội tại TP Đà Nẵng.