(BVPL) - Huyền thoại của làng túc cầu Diego Maradona vừa qua đời ngày 25/11/2020, nhưng những câu nói nổi tiếng của ông sẽ còn được người hâm mộ bóng đá nhắc đi nhắc lại mãi với thời gian.