Chương trình kỷ niệm “15 năm Lăng Cô - Vịnh đẹp thế giới” diễn ra từ ngày 10 - 12/5/2024 với nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn.