(BVPL) - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt nam cho biết từ ngày 1/1/2022, mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất là 330 nghìn đồng/tháng, tăng 176 nghìn đồng/tháng so với mức đóng BHXH tự nguyện của năm 2021.