Các tội danh bị truy tố trong vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Sơn La gồm có "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trọng thi hành công vụ," "Nhận hối lộ," "Đưa hối lộ."