(BVPL) - Từ năm 2019, Cục Thuế Nghệ An đã triển khai Đề án thành lập Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh Nghệ An, theo đó 21 Chi cục Thuế nay giảm xuống còn lại 10 chi cục.