(BVPL) - Bộ Y tế hướng dẫn, người đã tiêm đủ liều vắc - xin phòng COVID-19 và người khỏi bệnh chỉ xét nghiệm khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; không chỉ định xét nghiệm đối với người dân thực hiện đi lại, trừ các trường hợp đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế.