(BVPL) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 4038/QĐ-BYT về Hướng dẫn quản lý người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo Quyết định này, người nhiễm COVID-19 được quản lý tại nhà bao gồm: Người nhiễm SARS-CoV-2 và người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ.