(BVPL) -Để chủ động, tích cực thực hiện quyền bầu cử của mình, người dân cần ghi nhớ ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 và cách thức bỏ phiếu sao cho hợp lệ.