Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Du lịch Việt Nam - Chuyển đổi xanh để phát triển bền vững” (Vietnam Tourism - Green transition for sustainable development) diễn ra từ ngày 11 - 14/4/2024 tại Hà Nội.